Church Historian’s Press udgiver nyt bind med det originale manuskript til Mormons Bog

Den første fuldstændige fotografiske optegnelse af det, der er tilbage af det originale manuskript

Church Historian’s Press har udgivet et nyt bind af Joseph Smith Papers, der indeholder farvefotos og farvekodede transskriptioner af Mormons Bogs tidligste manuskript. Dette er den første fuldstændige fotografiske optegnelse af det, der er tilbage af det originale manuskript.

Den nye bog hedder »The Joseph Smith Papers: Revelations and Translations, Volume 5: Original Manuscript of the Book of Mormon« (Joseph Smith papirerne: Åbenbaringer og oversættelser, bind 5: Originale manuskript til Mormons Bog). Dette er det sidste bind i serien »Revelations and Translations«. Og det er det 23. ud af de i alt 26 bind af det større Joseph Smith Papers Project, som vil være færdigt i foråret 2023.

Præsident Nelsons budskab om påskønnelse

Om eftermiddagen tirsdag den 25. januar 2022 i Kirkens administrationsbygning takkede præsident Russell M. Nelson dem, der hjalp med at gøre dette bind muligt. Dette omfatter medredaktørerne Royal Skousen og Robin Scott Jensen, såvel som Gail Miller, hendes afdøde mand Larry H. Miller og hendes nuværende mand, Kim Wilson, for at være med til at finansiere Joseph Smith Papers Project.


»Det er en meget bevægende oplevelse at se på disse [manuskriptsider] og se Guds hånd lede sit værk fremad.« – Præsident Nelson


Selvom hvert bind af Joseph Smith Papers Project »har stor betydning,« siger præsident Nelson, er bøgerne i serien »Revelations and Translations« unikke. »Disse åbenbaringer og oversættelser var kernen i Joseph Smith profetiske mission. Disse tekster er afgørende for gengivelsen af evangeliet.«

Profeten siger, at bind 5 »rører mit hjerte dybt. Ud fra det værdsætter jeg i højere grad Guds gave og kraft, der gjorde Joseph Smith i stand til at oversætte den.«

Præsident Nelson siger, at det originale manuskript til Mormons Bog er et af de mest betydningsfulde og hellige artefakter, som Kirken besidder.

»Kirkens historikere har været meget omhyggelige – i mere end et århundrede – med at samle selv de mindste dele af manuskript og bevaret dem mod yderligere skade,« forklarer han. »Med tilgængeligheden af denne nye bog kan alle se, hvad der er tilbage af manuskriptet, og hvordan hver lille del passer ind i helheden. For mig er det inspirerende at vide, at disse sider med billeder af den originale tekst til Mormons Bog nu er tilgængelige for alle. Det er en meget bevægende oplevelse at se på disse sider og se Guds hånd lede sit værk fremad.«

»På vegne af Kirkens ledelse og dens mange medlemmer,« konkluderer præsident Nelson, »udtrykker jeg vores hjerteligste tillykke og dybfølte taknemmelighed for den nyeste tilføjelse til Joseph Smith Papers Project.«

Præsident Russell M. Nelson fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige hilser på Royal Skousen, medredaktør på »The Joseph Smith Papers: Revelations and Translations, Volume 5: Original Manuscript of the Book of Mormon«, i kirkens administrationsbygning i Salt Lake City tirsdag den 25. januar 2022.
Præsident Russell M. Nelson fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige hilser på Royal Skousen, medredaktør på »The Joseph Smith Papers: Revelations and Translations, Volume 5: Original Manuscript of the Book of Mormon«, i kirkens administrationsbygning i Salt Lake City tirsdag den 25. januar 2022.

Gail siger, at deres families involvering i Joseph Smith Papers kom »gennem ren inspiration og ved at lytte til den inspiration og handle på den.«

Gail siger, at efter Larrys død i 2009, var der en vis bekymring for, om de fortsat ville støtte projektet. USA var i en recession. Økonomien var stram. De havde brug for at være vise med deres ressourcer. Hendes søn, Greg, ordnede deres forretning. »Han sagde: ›Jeg er nødt til at skære ned. Jeg er nødt til at skære på lageret, jeg er nødt til at skære på folk, jeg er nødt til at skære på udgifterne.‹ Og jeg sagde til ham, at jeg tror, du har ret. Men den ene ting, vi ikke kan holde op med at gøre, er at donere. Og vi fortsatte med at støtte Joseph Smith Papers Project.«

»Jeg ved, at det er et guddommeligt værk,« fortsætter hun. »Jeg ved, at det er et vigtigt – næsten afgørende – værk for Kirken, for folk at bruge værket Joseph Smith Papers og få sandheden. Mandens historie taler for sig selv. Det er fundamentet for denne kirke. Vi tilbeder Gud Faderen og Jesus Kristus. Joseph Smith forstærker det. Han vidste, hvem han var. Han vidste, at han blev undervist fra det høje. Og gennem dette værk vil verden vide det.«

Skousen siger, at denne nye bog kan være det skelsættende bind af Joseph Smith Papers.

»[Denne nye bog] giver os det bedst mulige syn, vi har, uanset hvor indirekte, på seeren Joseph Smith, der oversætter Mormons Bog,« siger Skousen. »Dette manuskript giver en vigtig støtte til det, som vidnerne til oversættelsen hævdede: At Joseph dikterede ord for ord en tekst på engelsk, der kom til syne på hans oversættelsesredskab. Og når det var nødvendigt, kunne han stave navnene. Det var i sandhed et stort og forunderligt værk.«


»Med det originale manuskript til Mormons Bog har vi artefaktet, der lå på bordet og blev skrevet på af Oliver Cowdery eller John Whitmer [eller andre, mens Joseph dikterede teksten].« – Robin Scott Jensen


Jensen siger, at det at læse det originale manuskript til Mormons Bog svarer til at gennemlæse de originale skrivelser i evangelierne eller Paulus’ breve – men med en stor forskel.

»Der er ingen overlevende eksemplarer af den første version« af disse bibelske tekster, siger han. »Vi har som regel anden-, tredje- eller fjerdegenerationsudgaver. Der er ingen dikteret version. Med det originale manuskript til Mormons Bog har vi artefaktet, der lå på bordet og blev skrevet på af Oliver Cowdery eller John Whitmer [eller andre, mens Joseph dikterede teksten].« Dette er det dokument, der er tættest muligt på den mirakuløse oplevelse. Dette manuskript er et produkt af den guddommelige oversættelse.«

Book of Mormon Artefact

Manuskriptets historie

Det originale manuskript til Mormons Bog (hvor kun 28 % er tilbage) er et af de vigtigste og helligste artefakter i Jesu Kristi Kirkes besiddelse. Det blev produceret af Oliver Cowdery og nogle få andre skrivere, da Joseph Smith dikterede oversættelsen ved Guds gave og kraft mellem april og juni 1829.

Manuskriptet forblev i Joseph Smith besiddelse indtil 1841, da sidste dages hellige i Nauvoo i Illinois, begyndte at bygge et tempel (til tilbedelse) og Nauvoo House (til at have gæster). Joseph lagde det originale manuskript i hjørnestenen til Nauvoo House.

Selvom de første hellige troede, at dette ville bevare manuskriptet, skete det modsatte. Med tiden blev dokumenterne slemt falmet, tilsløret eller på anden måde beskadiget.

»For at være fair mod dem, forseglede de hjørnestenen og hældte støbt bly rundt om furene, så de følte, at det var bevaret,« siger Jensen. »Men det ikke virkede … Hvis jeg havde en tidsmaskine, ville jeg gå tilbage og sige: ›Joseph, måske skal du ikke gøre det.‹«

Hjørnestenen i Nauvoo House. Det originale manuskript forblev i Joseph Smith besiddelse indtil 1841, da sidste dages hellige i Nauvoo i Illinois, begyndte at bygge et tempel (til tilbedelse) og Nauvoo House (til at have gæster). Joseph lagde det originale manuskript i hjørnestenen til Nauvoo House. Selvom de første hellige troede, at dette ville bevare manuskriptet, skete det modsatte. Med tiden blev dokumenterne slemt falmet, tilsløret eller på anden måde beskadiget. Foto med tilladelse fra Community of Christ © Photo courtesy of the Community of Christ
Hjørnestenen i Nauvoo House. Det originale manuskript forblev i Joseph Smith besiddelse indtil 1841, da sidste dages hellige i Nauvoo i Illinois, begyndte at bygge et tempel (til tilbedelse) og Nauvoo House (til at have gæster). Joseph lagde det originale manuskript i hjørnestenen til Nauvoo House. Selvom de første hellige troede, at dette ville bevare manuskriptet, skete det modsatte. Med tiden blev dokumenterne slemt falmet, tilsløret eller på anden måde beskadiget. Foto med tilladelse fra Community of Christ

Da manuskriptet blev taget frem 40 år senere af Lewis Bidamon (Josephs hustru Emmas anden mand), var dokumenterne betydeligt nedbrudt. Vand var sivet ind i hulrummet på stenen. Og Bidamon gav stykker af manuskriptet til adskillige besøgende i Nauvoo i løbet af årene.

Ud af de næsten 500 sider, der blev lagt i hjørnestenen på Nauvoo House, er dele af 232 sider overlevet. Kirken besidder nu de fleste af disse stykker og blade. Andre er i private hænder. Deres ejere tillod elskværdigt, at disse stykker blev fotograferet og medtaget i dette bind.

»[Den rejse, manuskriptet har været på, er] noget af en odyssé,« siger Kirkens historiske afdelings publikationsleder Matthew McBride. »Manuskriptet blev spredt. Og nu har vi prøvet at udføre arbejdet med at samle det, bare for at samle det hele sammen igen og gøre det helt igen. Det er det, I vil se, når I inspicerer, hvad vi har gjort med bogen.«

Multispektral billeddannelse

I årenes løb har Kirken fremstillet adskillige sæt fotografier af manuskriptet. I 1958 fotograferede Kirken manuskriptet i sort og hvid, før det blev bevaret, og før manuskriptet var blevet yderligere nedbrudt. I 2017 brugte Kirkens historiske afdeling multispektral billeddannelse (MSI) til bedre at fange den falmede tekst på stykkerne. MSI gør dette ved at bruge ultraviolet, infrarødt og synligt lys.

Robin Scott Jensen, medredaktør af et nyt bind af Joseph Smith Papers, der fokuserer på det originale manuskript til Mormons Bog, holder en side fra det originale manuskript i Kirkens historiske bibliotek i Salt Lake City den 19. januar 2022 under en maskine, der laver multispektral billeddannelse (MSI). I 2017 brugte Kirkens historiske afdeling MSI til bedre at fange den falmede tekst på manuskriptstykkerne. MSI gør dette ved at bruge ultraviolet, infrarødt og synligt lys.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. © 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Robin Scott Jensen, medredaktør af et nyt bind af Joseph Smith Papers, der fokuserer på det originale manuskript til Mormons Bog, holder en side fra det originale manuskript i Kirkens historiske bibliotek i Salt Lake City den 19. januar 2022 under en maskine, der laver multispektral billeddannelse (MSI). I 2017 brugte Kirkens historiske afdeling MSI til bedre at fange den falmede tekst på manuskriptstykkerne. MSI gør dette ved at bruge ultraviolet, infrarødt og synligt lys.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Med bind 5, siger Jensen, kan læsere »få bedre adgang til manuskriptet, end hvis I ville få adgang til det originale manuskript.« Det skyldes, at blækket på nogle af disse sider er usynligt for det blotte øje. »Disse billeder er et virkeligt aktiv for denne bog.«

På nogle af siderne, bemærker Jensen, at det tidligere sorte og hvide billede er bedre end MSI-udgaven. Et tillæg indeholder begge versioner af hvert billede.

Transskriptioner

Transskriptionerne og anmærkningerne i bind 5 er baseret på mange års arbejde af Skousen som en del af Mormons Bog Critical Text Project. Dette bind gengiver den originale tekst baseret på en analyse af manuskriptet i dets nuværende tilstand og multispektrale billeder og historiske fotografier. Transskriptionen bevarer alle rettelser og revisioner, linje- og sideskift og placering af interlineære indførelser. Fordi flere skriftkloge skrev revisioner i dette manuskript, er håndskriften på hver af dem gengivet i forskellige farver for at muliggøre analyse. Den omfattende og omhyggelige præsentation giver forskere adgang til teksten uden fortilfælde.

Jensen og Skousen siger begge, at teksten til det originale manuskript til Mormons Bog ikke er helt, sådan som en sidste dages hellig i dag vil finde det i den nuværende Mormons Bog udgivet af Jesu Kristi Kirke. Hvad enten det er at rette skrivefejl, foretage grammatiske rettelser eller stilistiske ændringer, tilføje opdeling i vers og kapiteloverskrifter eller andre forbedringer, har Kirkens ledere tilpasset teksten efter behov.

Alligevel, siger Skousen, er Mormons Bog i dag »ret oprigtig [og] tro mod det, som den oprindelige var. De ændringer, der er blevet foretaget, har ikke været rigtigt drastiske. I ved, at hvis I ser på Lære og Pagter, Befalingernes Bog, den overgang, blev flere af afsnittene delvist omskrevet og så videre. Det har I ikke noget af i Mormons Bog. Der er bare intet af den slags redigering.«

Jensen siger, at de mindre ændringer i teksten over tid kan ses som et symbol på Kirkens skrivelser overordnet. »Vi ændrer os konstant. Vi foretager konstant tilpasninger ud fra medlemmernes behov,« siger han. »Teksten i Mormons Bog kan læses på samme måde.«

Book of Mormon Artefact 2

»En åndelig skat«

 »Mormons Bog er denne kæmpe åbenbaring … Det er et forbløffende værk.« – Royal Skousen

Selvom McBride og Jensen bemærker det originale manuskripts åbenlyse historiske værdi, siger de begge, at dets åndelige værdi er uden sidestykke.

Dette nye bind af Joseph Smith Papers er den »tætteste oplevelse, som de fleste mennesker vil få med at være i stand til at holde dette virkelig hellige artefakt i deres hænder,« siger McBride. »Det er betydningsfuldt for mig og andre sidste dages hellige som troende, fordi det er teksten i den bog, som vi baserer vores tro og vores vidnesbyrd om Jesus Kristus på.«

Jensen siger, at manuskriptet er »altoverskyggende som en åndelig skat«. Enhver, der har oplevet kraften i Mormons Bogs åndelige sandheder, siger han, »kan indse, at dette [manuskript] er noget særligt.«

Og for dem, der ikke accepterer teksten som hellig skrift, siger Skousen, er det i det mindste vigtigt at give Joseph æren for hans store åbenbarede bind.

»Mormons Bog er langt den største af Joseph Smiths åbenbaringer,« siger Skousen. »Lære og Pagter er ikke én bog – det er alle disse adskilte åbenbaringer, der er samlet … Ikke engang Bibelen kan sammenlignes. Bibelen er heller ikke et samlet værk … Mormons Bog er denne kæmpe, kæmpe åbenbaring … Det er et forbløffende værk.«