Bibelen

Vi elsker og ærer Bibelen. Bibelen er Guds ord. Den bliver altid nævnt først i vores kanon, vores »standardværker.«

Bibelen

Hvad er Bibelen?

Bibelen indeholder bogstavelig talt på sine sider Kristi omvendende og helende Ånd, som gennem århundreder har vendt menneskers hjerter og foranlediget dem til at bede og vælge den rette vej og søge efter deres Frelser.

Bibelen er et velvalgt navn. Den er hellig, fordi den lærer os om sandheden, hellig fordi den varmer os ved sin ånd, hellig fordi vi lærer om Gud, og hvordan han behandler mennesker, og hellig fordi den på alle sine sider vidner om Herren, Jesus Kristus.

Sidste dages hellige tror på en åben kanon af hellig skrift, hvilket betyder, at der er andre bøger af hellig skrift end Bibelen (såsom Mormons Bog), og at Gud fortsat åbenbarer sine ord gennem levende profeter. Man argumenterer ofte for, at det at være kristen betyder, at man principielt samtykker i sola scriptura, eller at Bibelen er tilstrækkelig i sig selv. Men at hævde, at Bibelen er Guds eneste og endelige ord – mere specifikt Guds endelige nedskrevne ord – er at hævde mere om Bibelen, end den selv hævder. Intet sted hævder Bibelen, at alle åbenbaringer fra Gud skal samles i en enkelt bog, som for evigt er urørlig, og at man aldrig kan modtage yderligere hellig skrift ved åbenbaring.


Læs Bibelen (kun tilgængelig på engelsk)


»Jeg bærer mit højtidelige vidnesbyrd om, at vi i sandhed tror på Herren Jesus Kristus og hans åbenbarede ord i Bibelen. Vi ikke alene tror på Bibelen – vi stræber efter at følge dens forskrifter og undervise i dens budskab.«

– M. Russell Ballard (Liahona, maj 2007, s. 82)