Artikel 17-dialog-repræsentanter deltog i mindedag for holocaust i Europa-Parlamentet

Bruxelles – Den 30. januar markerede medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP) den internationale mindedag for holocaust ved en officiel ceremoni ved et plenarmøde. Francesco Di Lillo, leder for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges EU-kontor, var blandt repræsentanter for kirker og religiøse organisationer, der var inviteret til at overvære ceremonien.

Under ceremonien opfordrede den jødiske leder Charlotte Knobloch, tidligere præsident for det jødiske centralråd i Tyskland og tidligere vicepræsident for den europæiske jødiske kongres og den jødiske verdenskongres, medlemmerne af Europa-Parlamentet til at bekæmpe den »stigende antisemitisme i Europa«. Et minuts tavshed blev afholdt for at mindes alle ofrene for holocaust.

Umiddelbart efter plenarmødet inviterede fr. Mairead McGuinness, første næstformand for Europa-Parlamentet, repræsentanter for kirker og religiøse organisationer til at mødes med og hilse på fr. Knobloch.

Artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) blev indført med Lissabontraktaten og danner juridisk basis for en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog mellem EU-institutioner og kirker, religiøse sammenslutninger og filosofiske og konfessionsløse organisationer.

Foto af en gruppe mennesker taget, da Fr. Mairead McGuinness, første næstformand for Europa-Parlamentet, og fr. Charlotte Knobloch mødtes med repræsentanter for kirker og religiøse organisationer. © European Union 2019 - Kilde: EP
Fr. Mairead McGuinness, første næstformand for Europa-Parlamentet, og fr. Charlotte Knobloch mødes med repræsentanter for kirker og religiøse organisationer.