Angreb og forsvarsstrategier

Min tro på Jesus Kristus er grundlaget for mit liv. Mit største ønske for mig og min familie er, at vi bliver genforenet med ham og vor himmelske Fader en dag.

Ældste Wondra
Budskab fra områdeledelsen Ældste Helmut D. Wondra, Østrig Områdehalvfjerdser

Min tro på Jesus Kristus er grundlaget for mit liv. Mit største ønske for mig og min familie er, at vi bliver genforenet med ham og vor himmelske Fader en dag.

Formålet med Jesu Kristi Kirke er at indbyde alle til at komme til Kristus og få del i frelse gennem ham. Men i dagens verden er det ikke let at styrke vores tro på Frelseren. Præsident Russell M. Nelson har sagt: »Modstanderen forøger eksponentielt sine angreb på tro og på os og vores familie. For at overleve åndeligt, må vi have modstrategier og proaktive planer.«1

En af de forsvarsstrategier, Herren har givet os igennem sin profet, er »en kirke, der er centreret om hjemmet, som støttes af det, der foregår i vores grenes, menigheders og staves bygninger.«2 Dagligt studium af skriften, der understøttes af »Kom og følg mig«-studievejledningen, vil være afgørende for at gøre vores hjem til »et fristed for tro.«3

Men rummer studium af skrifterne virkelig kraft til at gøre det?

For nogle få år siden måtte jeg håndtere et svært problem. Det blev tydeligt for mig, at jeg var nødt til at nå et højere åndeligt niveau for at håndtere den udfordring. Derfor bad jeg for at finde ud af, hvad jeg måtte gøre for at udvikle større åndelig styrke. Som et svar på mine bønner modtog jeg den tilskyndelse at studere Mormons Bog mere indgående end nogensinde før. Jeg havde læst Mormons Bog mange gange før, men jeg satte mig for at studere den mere indgående og bønsomt end tidligere. Som følge deraf kunne jeg mærke, at min åndelighed voksede dagligt, min tro på Jesus Kristus blev styrket, og jeg fik styrken til at håndtere mit problem.

Fra skrifterne udspringer der en åndelig kraft, som vi har desperat brug for i vor tid. I skrifterne finder vi svar på de mest vigtige spørgsmål i vores liv. Når vi studerer skrifterne dagligt sammen med vores familie eller venner og deler vores tanker og oplevelser, styrker vi vores forbindelse til hinanden og vor himmelske Fader.

Læsning af skrifterne

Hvem kunne, da »Kom og følg mig« blev introduceret, og præsident Nelson fortalte os, at det var tid til »at omforme jeres hjem til et centrum for at lære om og af evangeliet,«4 have forestillet sig, at der blot ville gå nogle måneder, inden vores adkomst til at gå i kirke for at blive åndeligt næret, ville blive stærkt begrænset? Vi kan kun være Herren taknemmelig for at forberede os i tide til denne periode!

Min familie og jeg er personligt blevet velsignet af »Kom og følg mig. Med vores travle skemaer og mange interesser og ansvar er det ikke altid let for os at finde den tid og fred, vi behøver for at læse og studere skrifterne sammen hver dag. Vi var nødt til at gøre det til en prioritet for at få det til at fungere. Det er ikke hver gang, at vi studerer evangeliet sammen som familie, at vi oplever en åndelig strøm af åbenbaring, men vores daglige studium af skrifterne hjælper os i høj grad til at lære Frelseren bedre at kende, indbyde hans Ånd i vores hjem og minimere modstanderens indflydelse på vores familie.

Jeg har talt med adskillige familier og spurgt om deres oplevelser med »Kom og følg mig«. Det har været interessant at se, hvordan alle familier har fundet deres egen måde at studere skrifterne sammen på og nu bruge »Kom og følg mig« som vejledning. Hver familie har dog bønsomt bedt om åbenbaring til den bedste måde at gøre det på og dermed opnå de velsignelser, der er forbundet dermed.

Må vores daglige indsats for at studere skrifterne hjælpe os til at blive ægte omvendte, lære ham bedre at kende og blive mere som ham.

Noter

1. Russell M. Nelson, »Indledende bemærkninger«, Liahona, nov. 2018.

2. Russell M. Nelson, »Indledende bemærkninger«, Liahona, nov. 2018.

3. Russell M. Nelson, »Bliv forbilledlige sidste dages hellige«, Liahona, nov. 2018.

4. Russell M. Nelson, »Bliv forbilledlige sidste dages hellige«, Liahona, nov. 2018.